web2 logo

Artikel Links Notities

CSS selectors

*
Alle elementen
tag
Alle 'tag' elementen
tag *
Alle elementen binnen 'tag'
tag tag2
'tag2' elementen binnen 'tag'
tag, tag2
Alle 'tag' en 'tag2' elementen
tag > tag2
'tag2' is een kind van 'tag'
tag + tag2
'tag2' voorafgegaan door 'tag'
.class
Elementen met class 'class'
tag.class
Alle 'tag's met class 'class'
#id
Element met id 'id'
tag#id
'tag' met id 'id'

naar boven

term zoeken

Notitieruimte