web2 logo

CSS tekst

font-family
Bepaalt de font-familie
font-size
Bepaalt de font grootte
h1 {font-size: 50px;}
h2 {font-size: 30px;}
p {font-size: 21px;}
font-style
normal | italic | oblique | inherit
font-variant
normal | small-caps | inherit
font-weight
normal | bold | bolder | lighter | int (100-900) | inherit
color
Bepaalt de tekstkleur, bijvoorbeeld:
color: #ccc;,
maar kan ook RGBA kleur zijn:
color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
letter-spacing
De letter-spacing maakt de afstand tussen de letters groter (bij positieve waarden). Standaard is dit 0.1em. Negatieve waarden zijn ook toegestaan. Ook kleine fracties zijn mogelijk:
p {
letter-spacing: 0.0725em;
}

De waarde die aan letter-spacing wordt gegeven vervangt de default waarde niet, maar wordt er aan toegevoegd. De letter-spacing kan ook in andere eenheden worden opgegeven, zoals px, maar em is meestal aan te raden.
line-height
normal | int | % | inherit
line-height: 2
De regelhoogte kan het beste met een getal aangegeven worden, zonder een eenheid er achter.
text-align
left | right | center | justify | inherit
text-decoration
none | underline | overline | line-through | blink | inherit
text-indent
int | % | inherit
text-transform
none | capitalize | uppercase | lowercase | inherit
vertical-align
int | % | baseline | sub | super | top | text-top middle | bottom | text-bottom | inherit
white-space
normal | nowrap | pre | pre-line | pre-wrap | inherit
word-spacing
normal | length | inherit

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ css ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.