web2 logo

Artikel Links Notities

Extern font toevoegen

Als je een font wilt gebruiken op een webpagina dat niet standaard op alle computers of smartphones aanwezig is, dan kun je @font-face gebruiken. Vorm: @font-face { font-family:naamvanhetFont; src:url(naamvanhetFont.extensie); } .naamClass { font-family:naamvanhetFont; } Je verwijst in die @font-face met de eigenschap font-family naar de naam van het font. In de eigenschap src kan je met behulp van url()-functie naar het bestand verwijzen. Vervolgens kan je vanuit elke selector, id of class met de font-family-eigenschap naar dat font verwijzen, door dezelfde naam van de font-family te gebruiken als die uit de @font-face. Een @font-face regel moet steeds bovenaan in het css-document staan, vóór alle selectoren, id's en classes.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte