web2 logo

Extern font toevoegen

Als je een font wilt gebruiken op een webpagina dat niet standaard op alle computers of smartphones aanwezig is, dan kun je @font-face gebruiken.
Vorm:
@font-face {
font-family:naamvanhetFont;
src:url(naamvanhetFont.extensie);
}
.naamClass {
font-family:naamvanhetFont;
}
Je verwijst in die @font-face met de eigenschap font-family naar de naam van het font. In de eigenschap src kan je met behulp van url()-functie naar het bestand verwijzen.
Vervolgens kan je vanuit elke selector, id of class met de font-family-eigenschap naar dat font verwijzen, door dezelfde naam van de font-family te gebruiken als die uit de @font-face.
Een @font-face regel moet steeds bovenaan in het css-document staan, vóór alle selectoren, id's en classes.

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ css ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.