web2 logo

Line-height

Line-height bepaalt de regelhoogte. De mogelijke waarden zijn:
normal Een normale regelhoogte, dit is de default
number Een getal dat vermenigvuldigd wordt met de fontgrootte om de regelhoogte in te stellen
length Een vaste regelhoogte in px, pt, cm, etc.
% Een regelhoogte als percentage van de huidige fontgrootte
initial Stelt in op de defaultwaarde
inherit Erft de waarde van het ouder element.
De beste methode is meestal on Number te gebruiken, dus een getal waarmee de regelhoogte wordt bepaald door dit getal te vermeningvuldigen met de fontgrootte van het element. Het getal mag decimalen bevatten, het decimaalteken is de punt.
Getallen zijn te verkiezen boven de andere mogelijkheden omdat dochter elementen dan dit getal erven en dan dezelfde verhouding tussen font en regelhoogte krijgen.

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ css ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.