web2 logo

Artikel Links Notities

Pseudo-selectors

:active
Voegt stijl toe aan actief element
::after
Voegt inhoud toe na een element
::before
Voegt inhoud toe voor een element
:first-child
Voegt stijl toe aan het eerste kind element
::first-letter
Voegt stijl toe aan het eerste karakter
::first-line
Voegt stijl toe aan de eerste regel
:focus
Voegt stijl toe aan het eleement dat de focus heeft
:hover
Voegt stijl toe aan element waar de muis op is
:last-child
Voegt stijl toe aan het laatste kind element
:link
Voegt stijl toe aan onbezochte link
:visited
Voegt stijl toe aan bezochte link

naar boven

term zoeken

Notitieruimte