web2 logo

Artikel Links Notities

Spaties wel allemaal tonen

Standaard worden meerdere spaties achter elkaar samengevat tot 1 spaties. Dat kan hindelijk zijn als je juist wel meerdere spaties wilt. Daar is een oplossing voor: white-space: pre-wrap Spaties worden hiermee niet samengevat, maar worden allemaal getoond. Handig voor bijvoorbeeld programmacode: code { white-space: pre-wrap }

naar boven

term zoeken

Notitieruimte