web2 logo

Artikel Links Notities

Tekst schaduw

Aan tekst kun je een schaduw toevoegen. Vorm: text-shadow:waarde1 waarde2 [kleur]; De eerste waarde bevat de horizontale verschuiving van de schaduwkarakters ten opzichte van de originele karakters. De tweede waarde bevat de verticale verschuiving van de schaduwkarakters ten opzichte van de originele karakters. De kleur is optioneel. Voorbeeld: /* css-bestand */ h1 { text-shadow:3px 3px #0CF; } Ook kunnen RGBA kleuren gebruikt worden om gedeeltelijk doorzichtige schaduwen te maken. Voorbeeld: text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);

naar boven

term zoeken

Notitieruimte