web2 logo

Artikel Links Notities

Gegevens opslaan in data attributen

Een data attribuut kun je gebruiken om willekeurige gegevens in op te slaan. Het attribuut moet altijd beginnen met data- en wordt dan gevolgd door een zelfgekozen naam voor de gegevens die je er in wilt opslaan. Die zelfgekozen naam moet bestaan uit kleine letters (hoofdletters mogen niet) en eventueel verbindingsstreepjes. Een element mag meerdere data-attributen hebben. Data attributen worden veel gebruikt in combinatie met javascript om applicaties mee te maken. Via de HTML zijn de gegevens die in de data attributen zijn opgeslagen niet te zien op de webpagina. li data-soort="groente" data-kleur="groen"boerenkool/li

naar boven

term zoeken

Notitieruimte