web2 logo

Artikel Links Notities

Menu in het nav-element

In het nav-element kun je het menu van je website plaatsen: nav a href="OverOns.html"Over Ons/abr a href="Contact.html"Contact/abr a href="MeerInfo.html"Meer Info/abr /nav

naar boven

term zoeken

Notitieruimte