web2 logo

Artikel Links Notities

Tabellen

Tabellen kunnen er zeer complex uitzien, de mogelijke basisstructuur: table !-- caption -- captionTitel voor de tabel over de volle breedte/caption !-- colgroup -- colgroup col colspan="aantalKolommen" style="stijleigenschappen" /colgroup !-- table head -- thead tr thkolomkop1/th thkolomkop2/th thkolomkop3/th /tr /thead !-- table body -- tbody tr tdtekstOfWaarde1/td tdtekstOfWaarde2/td tdtekstOfWaarde3/td /tr tr tdtekstOfWaarde4/td tdtekstOfWaarde5/td tdtekstOfWaarde6/td /tr /tbody !-- table footer -- tfoot tr tdtekst1/td tdtekst2/td tdtekst3/td /tr /tfoot /table Met colgroup kun je een aantal kolommen een specifieke opmaak geven. Met colspan bepaal je het aantal kolommen dat je wenst samen te nemen, maar je kan de colspan er ook weglaten en die pas later aan een col-element toevoegen. De colgroup-container moet ofwel meteen na de caption komen, ofwel meteen na de table wanneer je geen caption gebruikt. Bovendien moet de colgroup steeds voor de thead komen. Bij de lege tag col geef je met het span-attribuut aan hoeveel kolommen je uit een tabel wil groeperen. In style geef je de opmaak-kenmerken voor die kolommen weer. De volgorde van de kolommen in de tabel is dezelfde als de volgorde van de col-elementen. Een voorbeeld met een tabel met 4 kolommen: colgroup col colspan="2" style="..." !-- Eerste twee kolommen -- col style="..." !-- Derde kolom -- /colgroup De vierde kolom die hier niet apart vermeld wordt krijgt dan de standaard opmaak.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte