web2 logo

Commentaar en hashbang in Javascript

Commentaar in een script kan je gebruken om aan jezelf of anderen uit te leggen wat je met de code probeert te doen. Op het moment dat je de code schrijft weet je dat, maar een half jaar later zijn je bedoelingen waarschijnlijk wat weggezakt en dan kan wat uitleg in de vorm van commentaarregels helpen. Een ander gebruik van commentaar is het tijdelijk uitschakelen van een aantal regels code om iets te testen. Code die als commentaar staat wordt niet uitgevoerd.

Commentaar in een regel met //

Als je in een regel 2 slashes zet, dan is alles wat daar rechts van komt commentaar. Deze manier van commentaar is het meest geschikt voor korte stukjes commentaar van 1 regel of een gedeelte van een regel. Voorbeeld: // Dit is een enkele regel commentaar document.write("Dit wordt getoond"); //document.write("dit wordt niet uitgevoerd");

Commentaar met meerdere regels

Commentaar dat meerdere regels beslaat kan je tussen de sterren zetten. Je begint met /* en eindigt met */. Voorbeeld: document.write("dit wordt getoond"); /*document.write("dit wordt niet uitgevoerd"); document.write("dit wordt niet uitgevoerd"); document.write("dit wordt niet uitgevoerd"); document.write("dit wordt niet uitgevoerd"); document.write("dit wordt niet uitgevoerd"); document.write("dit wordt niet uitgevoerd"); document.write("dit wordt niet uitgevoerd");*/

Hashbang commentaar

Een hashbang commentaar regel mag alleen aan het begin van een bestand staan en is vergelijkbaar met de shebang regel in linux. Deze speciale regel is bedoeld om aan te geven met welke JavaScript interpreter het script moet worden uitgevoerd. De eerste regel van een bestand dat een hashbang commentaar heeft moet beginnen met #! gevolgd door het pad van de JavaScript interpreter. Voorbeeld: #!/usr/bin/env node console.log("Hallo wereld");

Toch hashes (hekje: #) gebruiken als commentaar?

In andere programmeertalen is de hash (hekje: #) het teken om commentaar aan te duiden. Als je dit in Javascript wil gebruken, bijvoorbeeld om een stuk commentaar uit een script van een andere programmeertaal te kopiëren, dan kan dat als je dat via een truukje: zet het in een commentaarblok tussen de sterren. Voorbeeld: /* # dit is commentaar # dit is commentaar # dit is commentaar */

naar boven

term zoeken