web2 logo

const in een for loop gebruiken

Een for loop met een for..of constructie maakt het mogelijk om een array, map of set te doorlopen. Als je de variable waarmee je de loop doorloopt niet wijzigt in de loop, dan kan je hier ook een const voor gebruiken: // zonder const: let sporen = [1, 2, 3]; for (let spoor of sporen) { console.log(spoor); } // met const: let sporen = [1, 2, 3]; for (const SPOOR of sporen) { console.log(SPOOR); } // dit geeft een fout: for (const i = 0; i < sporen.length; i++) { // TypeError console.log(sporen[i]); }

naar boven

term zoeken