web2 logo

Datum en tijd in javascript

Het Date object bevat de datum en tijd opgeslagen als een getal. Dat getal is het aantal milliseconden sinds 1 januari 1970. Om een datum te maken in javascript moet je de Date() object constructor gebruiken: var vandaag = new Date(); In het bovenstaande voorbeeld zal vandaag de datum en tijd bevatten van de klok van de computer waarop deze javascript wordt uitgevoerd. Je kunt ook een Date() maken met een zelf gekozen datum en tijd via de verschillende manieren: var mijndatum = new Date(1999, 11, 31, 23, 59, 59); var mijndatum = new Date('Dec 31, 1999 23:59:59'); var mijndatum = new Date(1999, 11, 31); Merkwaardigheid hier is dat het tellen van de maanden begint bij 0. December is daarom 11.

Methoden van het Date() object

Er zijn get en set methoden van het Date() object. De get methoden zijn om gegevens op te halen, de set methoden om gegevens aan te passen.

getDate()
geeft de dag van de maand (0-31)
setDate()
stelt de dag van de maand in (0-31)
getFullYear()
geeft het jaar (in 4 cijfers)
setFullYear()
stelt het jaar in (in 4 cijfers)
getHours()
geeft het uur (0-23)
setHours()
stelst het uur in (0-23)
getMilliseconds()
geeft het aantal milliseconden (0-999)
setMilliseconds()
stelt het aantal milliseconden in (0-999)
getMinutes()
geeft het aantal minuten (0-59)
setMinutes()
stelt het aantal minuten in (0-59)
getMonth()
geeft het aantal maanden (0-11, januari = 0)
setMonth()
stelst het aantal maanden in (0-11, januari = 0)
getSeconds()
geeft het aantal seconden (0-59)
setSeconds()
stelt het aantal seconden in (0-59)
getTime()
geeft het aantal milliseconden sinds 1 januari 1970, een eerdere datum geeft een negatief getal
setTime()
stelt het aantal milliseconden in sinds 1 januari 1970
getDay()
geeft de dag van de week (0-6, zondag = 0)
getTimezoneOffset()
geeft het aantal minuten dat de tijdzone van de klok van de computer verschilt van GMT
toDateString()
geeft de datum als string in de vorm: Fri Dec 31 1999
toTimeString()
geeft de tijd als string in de vorm: 23:59:59 GMT+0200 (CEST)
toString()
geeft datum en tijd als string in de vorm: Fri Dec 31 1999 23:59:59 GMT+0200 (CEST)

naar boven

term zoeken