web2 logo

Getallen in javascript

Javascript maakt geen onderscheid tussen gehele en gebroken getallen (integers en real/floating point).

Methoden voor getallen

Een getal is een object in javascript en heeft methoden:

isNaN()
controleert of de waarde geen getal is (Not a Number)
toFixed()
rond het getal af op een opgegeven aantal decimalen en geeft een string terug
toPrecision()
rond af op een opgegeven aantal plaatsen en geeft een string terug
toExponential()
geeft een string met de wetenschappelijke notatie van het getal

Afronden van getallen met het Math object

Math.round()
rond af naar het dichtsbijgelegen gehele getal
Math.ceil()
rond af naar boven
Math.floor()
rond af naar beneden

Afronden op 2 decimalen

Het rekenen met getallen met 2 decimalen achter de komma geeft in javascript soms onverwacht meer decimalen achter de komma. Dit is te verhelpen door de uitkomst met 100 te vermenigvuldigen, af te ronden en dan te delen door 100: var getal1 = 542.28 - 452.12; // dit geeft: 90.15999999999997 function afr(getal) { return Math.round((getal)*100)/100; } document.write(afr(getal1)); // dit geeft: 90.16

Willekeurige getallen

Met Math.random kunnen willekeurige getallen tussen 0 en 1 worden gegenereerd. Een willekeurig getal tussen 1 en 10 kun he als volgt maken: willekeurigGetal = Math.floor((Math.random()*10)+1);

naar boven

term zoeken