web2 logo

Het window object

Het window object is een ingebouwd object dat het actuele browservenster/tab voorstelt. Het window object heeft een aantal kind-objecten die browser eigenschappen vertegenwoordigen (history, location, navigator en screen). Ook het document object is een kind object van het window object. Het document object vertegenwoordigt het HTML document en wordt gebruikt om webpagina's aan te passen met javascript. Het history object bevat de pagina's die in de geschiedenis van de browser staan. Het location object bevat de URL van de huidige webpagina. Het navigator object bevat informatie over de browser. Het screen object bevat informatie over het scherm waar de webpagina op wordt weergegeven.

Eigenschappen van het window object

Voorbeelden van een aantal eigenschappen van het window object:

window.document
de huidige webpagina
window.history
vertegewoordigt de browse geschiedenis
window.history.length
het aantal pagina's in de geschiedenis
window.innerHeight
hoogte van het paginavlak in het browservenster
window.innerWidth
breedte van het paginavlak in het browservenster
window.location
de URL van de huidige webpagina
window.pageXOffset
aantal pixels dat de pagina horizontaal gescrolld is
window.pageYOffset
aantal pixels dat de pagina verticaal gescrolld is
window.screen
vertegenwoordigt het scherm object
window.screen.height
hoogte van het scherm in pixels
window.screen.width
breedte van het scherm in pixels
window.screenX
X-coordinaat van de muis gezien vanaf de linkerbovenhoek van het scherm
window.screenY
Y-coordinaat van de muis gezien vanaf de linkerbovenhoek van het scherm

Methoden van het window object

Voorbeelden van een aantal methoden van het window object:

window.alert()
geeft een dialog box met een melding waarop je op OK moet klikken
window.open()
probeert een pop up te openen, dit wordt echter vaak geblokkeerd door de browser
window.print()
geeft opdracht om de pagina af te drukken

Voorbeeld met alert

Dit geeft een alert dialog box met de schermresolutie: var melding = 'Schermresolutie: '+ window.screen.width; melding += ' bij ' + window.screen.height + ' pixels'; alert(melding);

naar boven

term zoeken