web2 logo

If, else en switch

Soms moet een stukje script wel of niet uitgevoerd worden, afhankelijk van condities. In javascript heb je daarvoor if, else en switch statements. Voorbeeld: if (getal > 10) { document.write('het getal is groter dan 10'); } else { document.write('het getal is kleiner dan 10'); } Zowel het if als het else blok staat tussen gekrulde haken. Achter een gekrulde haak komt geen puntkomma. Het else blok is niet verplicht, je kunt ook alleen een if blok gebruiken.

Een switch blok is eigenlijk een multi-if blok. Het heeft als extra dat je ook nog een default blok in kunt stellen dat uitgevoerd wordt als geen van de voorwaarden voldoet. Een switch blok staat tussen gekrulde haken. De break zorgt ervoor dat de rest van het switch blok niet uitgevoerd wordt. Voorbeeld: switch (pagina){ case 'index': titel = 'homepage'; break; case 'contact': titel = 'contactpagina'; break; case 'about': titel = 'over ons'; break; default: titel = 'overig'; break; }

naar boven

term zoeken