web2 logo

Klokje met PHP tijd

Als je een klokje wilt hebben op je website dan kun je JavaScript gebruiken. Het probleem met JavaScript is dat het uitgaat van de computerklok van de surfer. Staat deze verkeerd of moet de gebruiker een andere tijd te zien krijgen dan kan dat niet met alleen JavaScript, maar dan heb je ook wat PHP nodig. In de eerste PHP variabele vul je de tijd in die als basis gebruikt moet worden. Je kunt hier time() gebruiken om te zorgen dat het klokje gelijk loopt met de servertijd. Deze tijd wordt door de JavaScript overgenomen en bijgehouden. <?php $time = time(); $seconden = date("s", $time); $minuten = date("i", $time); $uur = date("H", $time); ?> html head titleKlokje met PHP tijd/title script language="javascript" type="text/javascript" now = new Date(); uur = now.getHours(); min = now.getMinutes(); sec = now.getSeconds(); verschilsec = sec - ?php echo $seconden; ?; verschilmin = min - ?php echo $minuten; ?; verschiluur = uur - ?php echo $uur; ?; function tijd() { now = new Date(); uur = now.getHours(); min = now.getMinutes(); sec = now.getSeconds(); huidigesec = sec - verschilsec; huidigemin = min - verschilmin; huidigeuur = uur - verschiluur; if (huidigemin <= 9) { huidigemin = "0" + huidigemin; } if (huidigesec <= 9) { huidigesec = "0" + huidigesec; } if (huidigeuur <= 9) { huidigeuur = "0" + huidigeuur; } huidig = huidigeuur+":"+huidigemin+":"+huidigesec; document.getElementById('klok').innerHTML= huidig; setTimeout("tijd()", 1000); } window.onload = tijd; /script /head body div id="klok"/div /body /html

naar boven

term zoeken