web2 logo

Loops in javascript

Er zijn 3 soorten loops in javascript: for loops, while loops en do while loops.

For loops

Een for loop voert een set instructies een opgegeven aantal maal uit. Een for loop wordt aangegeven met for, tussen haakjes de voorwaarden, tussen gekrulde haken de uit te voeren instructies. Tussen de gekrulde haken kunnen ook break en continue gebruikt worden om uit de loop te springen of er juist in te blijven. for (var n = 0; n < 7; n++) { document.write(n); // of andere instructies } Tussen haakjes staan de voorwaarden:

var n = 0
de loop variabele krijgt een beginwaarde
n < 7
als nog aan de voorwaarde voldaan wordt, worden de instructies nogmaals uitgevoerd
n++
de loop variable wordt telkens opgehoogd, via n-- zou deze ook steeds verlaagd kunnen worden

While loop

Een while loop voert een set instructies uit zolang aan een voorwaarde voldaan wordt. De controle op de voorwaarde staat aan het begin van de loop. De uit te voeren instructies staan tussen gekrulde haken. var n = 1; while (n < 5) { document.write(n); // of andere instructies n++; // de loop variabele ophogen, anders kom je niet uit de while-loop }

Do while loop

Een do while loop lijkt op een while loop, maar de voorwaarde staat nu aan het einde van de loop. var n = 1; do { document.write(n); // of andere instructies n++; // de loop variabele begon bij 1 en wordt nu 2 } while (n < 1); // omdat de voorwaarde pas aan het einde staat wordt de loop sowieso eenmaal uitgevoerd, ook al was de loop-variabele n bij aanvang van de loop al 1

naar boven

term zoeken