web2 logo

Tekst van een element vervangen

Je kunt de tekst in een HTML element aanpassen. Om dit vaker te kunnen doen kan je een functie maken. De functie neemt als parameters de id van het element waarvan de tekst vervangen moet worden en de tekst die als vervanging dient. HTML: p id="test33"deze tekst wordt vervangen./p Javascript: var nieuweTekst = 'Dit is de nieuwe tekst'; function tekstVervangen(element,vervangendeTekst) { var el = document.getElementById(element); el.textContent = vervangendeTekst; } tekstVervangen('test33',nieuweTekst);

naar boven

term zoeken