web2 logo

Artikel Links Notities

Visual Studio Code installeren

Zoek via Google naar de download voor Visual Studio Code voor Linux.

Visual studio code download

Download het bestand, je kan de melding krijgen dat dit bestand schadelijk is voor je computer.

Visual studio code download

Klik met rechts op het bestand om dit via software installeren te starten.

Visual studio code download gereed

Visual studio code installeren

Visual studio code installeren

.NET core SDK installeren

Als je C# wil gebruiken in Visual Studio Code, dan moet je de .NET Core SDK ook installeren.

.NET Core installeren

.NET Core installeren

.NET Core installeren

.NET Core installeren

wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb Dit ging er gebeuren: https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb Herleiden van packages.microsoft.com (packages.microsoft.com)... 104.214.230.139 Verbinding maken met packages.microsoft.com (packages.microsoft.com)|104.214.230.139|:443... verbonden. HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK Lengte: 3132 (3,1K) [application/octet-stream] Wordt opgeslagen als: ‘packages-microsoft-prod.deb’ packages-microsoft- 100%[===================>] 3,06K --.-KB/s in 0s 2020-03-28 18:59:55 (171 MB/s) - '‘packages-microsoft-prod.deb’' opgeslagen [3132/3132] sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb Er wordt om je wachtwoord gevraagd. Voorheen niet geselecteerd pakket packages-microsoft-prod wordt geselecteerd. (Database wordt ingelezen ... 167988 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.) Uitpakken van packages-microsoft-prod.deb wordt voorbereid... Bezig met uitpakken van packages-microsoft-prod (1.0-ubuntu18.04.2) ... Instellen van packages-microsoft-prod (1.0-ubuntu18.04.2) ...

Powershell installeren

Powershell kan je ook onder linux gebruiken, Visual Studio Code heeft hier ook extensies voor, je moet dan wel eerst Powershell installeren.

Powershell installeren

Powershell installeren

Powershell installeren

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb Er wordt om je wachtwoord gevraagd. (Database wordt ingelezen ... 168841 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.) Uitpakken van packages-microsoft-prod.deb wordt voorbereid... Bezig met uitpakken van packages-microsoft-prod (1.0-ubuntu18.04.2) over (1.0-ubuntu18.04.2) ... Instellen van packages-microsoft-prod (1.0-ubuntu18.04.2) ... Een apt update uitvoeren. sudo apt-get update Het toevoegen van universe kan overbodig zijn. sudo add-apt-repository universe 'universe' distributiecomponent is al ingeschakeld voor alle bronnen. Nu kan je Powershell installeren. sudo apt-get install -y powershell De volgende pakketten zullen geïnstalleerd worden: liblttng-ust-ctl4 liblttng-ust0 liburcu6 powershell Nu kan je Powershell starten. pwsh PowerShell 7.0.0 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. https://aka.ms/powershell Type 'help' to get help. PS /home/kees>

Visual Studio Code extensies installeren

Er zijn veel extensies beschikbaar voor allerlei programmeertalen die je kunt installeren.

Visual Studio Code extensie Python

Visual Studio Code extensie C#

Visual Studio Code extensie PHP

Visual Studio Code extensie HTML CSS

Visual Studio Code extensie Powershell

naar boven

term zoeken

Notitieruimte