web2 logo

Bash shell scripts zelf functies maken

De inhoud van een functie wordt tussen accolades geplaatst. De parameters worden opvraagbaar via het dollarteken met een volgnummer. Het aantal meegegeven parameters is op te vragen met $#.
Met shift schuif je de argumenten een plaats op, $2 wordt $1, $3 wordt $2, etc.
#!/bin/bash # functie argumentenlijst: argumentenlijst(){ echo "het aantal argumenten is: $#" while [[ $# -gt 0 ]] do argument="$1" echo ": $argument" shift done } # functie argumentenlijst uitvoeren argumentenlijst rood blauw groen geel
Voorbeeld uitvoer:
$ functie.sh het aantal argumenten is: 4 : rood : blauw : groen : geel

Bash opdracht gebruiken in een functie met command

Via command kan je ook Bash opdrachten in je functie gebruiken:
#!/bin/bash # Bash command in een functie gebruiken datum(){ command date +"%d %b %Y" } datum

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ linux ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.