web2 logo

Bestanden hernoemen

Er zijn verschillende methoden om bestanden te hernoemen.

Spaties vervangen door underscores

Alle bestanden in een een map inclusief de mappen in die map hernoemen waarbij de spaties worden vervangen door underscores:
rename 's/ /_/g' * Het commando rename is geen bash, maar een perl commando, dus dat moet wel geinstalleerd zijn.

Underscores vervangen door spaties

Alle bestanden in een een map inclusief de mappen in die map hernoemen waarbij de underscores worden vervangen door spaties:
rename 's/_/ /g' * Het commando rename is geen bash, maar een perl commando, dus dat moet wel geinstalleerd zijn.

Alle pdfs in een map een toevoeging geven aan de bestandsnaam

In het onderstaande voorbeeld wordt aan elke bestandsnaam van een pdf de tekst -archief-nr05 toegevoegd:
for file in *.pdf; do mv "$file" "${file/.pdf/-archief-nr05.pdf}"; done

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ linux ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.