web2 logo

Artikel Links Notities

Computernaam veranderen in Ubuntu

De computernaam geef je op bij de installatie van je systeem. Als je later deze naam nog wilt aanpassen dan moet je 2 tekstbestanden aanpassen: /etc/hostname en /etc/hosts. Dit kan niet als gewone gebruiker, maar moet als root, dit kan via een terminal via sudo. In onderstaand voorbeeld heet de gebruiker debian en de computer heet debian-VirtualBox, dit gaan we veranderen in ubuntu-VirtualBox.

Via Systeeminstellingen naar Details gaan:

details controleren

Hier zie je de huidige computernaam, in dit geval is dat debian-VirtualBox:

oorspronkelijke computernaam

Klik op Dash home en typ Terminal in, klik dan op Terminalvenster:

terminal

Typ nu sudo gedit /etc/hostname:

edit hostname

Er zal om je wachtwoord gevraagd worden:

wachtwoord intypen

Nu kun je de computernaam aanpassen, let op dat je geen spaties gebruikt in de computernaam, dit is niet toegestaan:

computernaam aanpassen in hostname

De nieuwe naam wordt ubuntu-VirtualBox:

computernaam aangepast in hostname

Sla het bestand op en sluit gedit. We moeten de naam ook nog aanpassen in hosts, typ nu sudo gedit /etc/hosts:

edit hosts

De oude naam (debian-VirtualBox):

computernaam aanpassen in hosts

De nieuwe naam (ubuntu-VirtualBox):

computernaam aangepast in hosts

Na het afsluiten van gedit komen we terug in de terminal die we ook kunnen afsluiten:

klaar met gedit

Nu moeten we het systeem opnieuw starten om de nieuwe computernaam van kracht te laten worden:

opnieuw starten

Via Systeeminstellingen naar Details gaan:

details controleren

Hier staat nu de nieuwe naam:

de nieuwe naam

Hostnaam aanpassen met hostnamectl

Met hostnamectl zijn 3 soorten hostnamen aan te passen. De 3 soorten hostnamen zijn:

pretty
Deze naam mag allerlei speciale tekens en spaties bevatten.
static
De naam die wordt gebruikt om de kernel hostnaam in te stellen tijdens het starten van het systeem. Deze naam moet voldoen aan de eisen die aan Internet domeinnamen worden gesteld. De static hostnaam wordt bewaard in /etc/hostname.
transient
Wordt gebruikt als noodoplossing en wordt verkregen via de netwerkconfiguratie. Deze wordt alleen gebruikt als de static hostnaam niet geldig is of als "localhost" staat. Deze naam moet voldoen aan de eisen die aan Internet domeinnamen worden gesteld.

De opdracht hostnamectl geeft de huidige naam en wat extra informatie weer:

hostnamectl

De naam kan worden aangepast met: sudo hostnamectl set-hostname nieuwenaam Hiermee worden alle 3 de soorten van de hostnaam tegelijk aangepast.

Meer info over hostnamectl

De opdracht hostnamectl heeft meerdere opties, alle opties voor hostnamectl zijn te zien op hostnamectl — Control the system hostname

naar boven

term zoeken

Notitieruimte