web2 logo

Computernaam veranderen in Ubuntu

De computernaam geef je op bij de installatie van je systeem. Als je later deze naam nog wilt aanpassen dan moet je 2 tekstbestanden aanpassen: /etc/hostname en /etc/hosts. Dit kan niet als gewone gebruiker, maar moet als root, dit kan via een terminal via sudo. In onderstaand voorbeeld heet de gebruiker debian en de computer heet debian-VirtualBox, dit gaan we veranderen in ubuntu-VirtualBox.

Via Systeeminstellingen naar Details gaan:
details controleren

Hier zie je de huidige computernaam, in dit geval is dat debian-VirtualBox:
oorspronkelijke computernaam

Klik op Dash home en typ Terminal in, klik dan op Terminalvenster:
terminal

Typ nu sudo gedit /etc/hostname:
edit hostname

Er zal om je wachtwoord gevraagd worden:
wachtwoord intypen

Nu kun je de computernaam aanpassen, let op dat je geen spaties gebruikt in de computernaam, dit is niet toegestaan:
computernaam aanpassen in hostname

De nieuwe naam wordt ubuntu-VirtualBox:
computernaam aangepast in hostname

Sla het bestand op en sluit gedit.
We moeten de naam ook nog aanpassen in hosts, typ nu sudo gedit /etc/hosts:
edit hosts

De oude naam (debian-VirtualBox):
computernaam aanpassen in hosts

De nieuwe naam (ubuntu-VirtualBox):
computernaam aangepast in hosts

Na het afsluiten van gedit komen we terug in de terminal die we ook kunnen afsluiten:
klaar met gedit

Nu moeten we het systeem opnieuw starten om de nieuwe computernaam van kracht te laten worden:
opnieuw starten

Via Systeeminstellingen naar Details gaan:
details controleren

Hier staat nu de nieuwe naam:
de nieuwe naam

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ linux ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.