web2 logo

Artikel Links Notities

De default shell van een gebruiker aanpassen

Een lijst met beschikbare shells opvragen kan met: cat /etc/shells Het resultaat is dan bijvoorbeeld: # /etc/shells: valid login shells /bin/sh /bin/bash /bin/rbash /bin/dash /usr/bin/tmux Welke shell default is voor een gebruiker staat in /etc/passwd. In plaats van dit bestand handmatig aan te passen, kan je de volgende opdracht gebruiken (als root): chsh --shell /bin/sh kees Deze opdracht zet de default shell voor gebruiker "kees" op sh. Een andere opdracht die gebruikt kan worden (als root) om de default shell van een gebruiker aan te passen is: usermod --shell /bin/bash kees Deze opdracht zet de default shell voor gebruiker "kees" op bash.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte