web2 logo

Artikel Links Notities

De standaard poort van SSH aanpassen

De standaard poort van SSH is meestal 22. Je kunt eerst controleren welke poort er nu staat ingesteld voor SSH via: # grep Port /etc/ssh/ssh_config Het bovenstaande is voor systemen die op Debian zijn gebaseerd, op systemen die op RedHat gebaseerd zijn is de naam van het configuratiebestand sshd_config (dus een extra d in de naam). Om de poort aan te passen moet je het configuratiebestand openen in een editor: # nano /etc/ssh/ssh_config Zoek dan naar de regel met Port 22 en pas deze aan en sla het bestand weer op. Dan SSH herstarten om de nieuwe poort te gebruiken: # service ssh restart Het bovenstaande is voor systemen die op Debian zijn gebaseerd, op systemen die op RedHat gebaseerd zijn is de naam van de service sshd (dus een extra d in de naam).

naar boven

term zoeken

Notitieruimte