web2 logo

De standaard poort van SSH aanpassen

De standaard poort van SSH is meestal 22. Je kunt eerst controleren welke poort er nu staat ingesteld voor SSH via:
# grep Port /etc/ssh/ssh_config
Het bovenstaande is voor systemen die op Debian zijn gebaseerd, op systemen die op RedHat gebaseerd zijn is de naam van het configuratiebestand sshd_config (dus een extra d in de naam).
Om de poort aan te passen moet je het configuratiebestand openen in een editor:
# nano /etc/ssh/ssh_config
Zoek dan naar de regel met Port 22 en pas deze aan en sla het bestand weer op.
Dan SSH herstarten om de nieuwe poort te gebruiken:
# service ssh restart
Het bovenstaande is voor systemen die op Debian zijn gebaseerd, op systemen die op RedHat gebaseerd zijn is de naam van de service sshd (dus een extra d in de naam).

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ linux ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.