web2 logo

Artikel Links Notities

Een opdracht of script met een tijdsinterval uitvoeren zonder cron

Als je iets wil testen met een opdracht of een script die je een aantal maal automatisch wil laten uitvoeren, dan kan dat zonder iets in cron in te stellen. $ while true; do /bin/sh script_naam.sh ; sleep 100 ; done & Je maakt hiermee een loop (while - done) die steeds herhaald wordt, in dit geval elke 100 seconden. De ampersand & zorgt ervoor dat het geheel op de achtergrond draait. Als het uit te voeren script in een andere map staat, dan moet ook het pad worden meegegeven voorafgaand aan de naam van het script.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte