web2 logo

Artikel Links Notities

Een poort pingen

Met ping kan je een ip-adres pingen. Als je een poort op een bepaald ip-adres wil pingen, dan kan dat niet met de ping opdracht. Vroeger werd dit vaak gedaan met telnet, maar telnet is niet veilig, dus dat kan je beter niet meer gebruiken. Eigenlijk is het pingen van een poort niet mogelijk. Ping gebruikt het ICMP protocol om te zien of een bepaalde host bereikbaar is. Als je een poort wil pingen, dan maak je eigenlijk een TCP verbinding tussen jouw computer en de andere computer via een bepaalde poort. Het pingen van een poort is echter wel een veel gebruikte terminologie hiervoor.

Een poort pingen met nc (netcat)

Via nc (als netcat geinstalleerd is op je systeem) met de opties v voor verbose en z voor scanning kan je een poort pingen op een host die je opgeeft met het ip-adres of de naam. Algemeen vorm: nc -vz ip-adres poortnummer of nc -vz naam poortnummer Voorbeeld: nc -vz google.com 80 Resultaat: Connection to google.com 80 port [tcp/http] succeeded!

Een poort pingen met nmap

Via nmap (als dat op je systeem geinstalleerd is) met de optie -p kan je eenvoudig één of meerdere poorten pingen. Wees daar wel voorzichtig mee, nmap kan ervoor zorgen dat je problemen krijgt omdat je dan als hacker wordt gezien. Zie legal issues. Voorbeeld met 1 poort: nmap -p poortnummer ip-adres of nmap -p poortnummer naam Voorbeeld met meerdere poorten: nmap -p 1-100 ip-adres of nmap -p 1-100 naam

naar boven

term zoeken

Notitieruimte