web2 logo

Artikel Links Notities

Gebruiker toevoegen

Voor het toevoegen van een gebruiker zijn 2 opdrachten beschikbaar: useradd en adduser. De eerste: useradd is erg gebruiksonvriendelijk. De tweede: adduser is een perl script dat op de achtergrond useradd gebruikt, maar een stuk gebruiksvriendelijker is en daarom de voorkeur verdient. Een ezelsbruggetje om te onthouden welke van de 2 je het beste kan gebruiken is om te onthouden dat je het beste degene gebruiken kan die het eerste in het alfabet staat, adduser dus. Als je adduser gebruikt, worden je een aantal vragen gesteld, waarna de gebruiker is toegevoegd met de defaults die ingesteld worden volgens de gegevens in /etc/adduser.conf. Bij useradd moet je al die gegevens als commandline parameters meegeven. Een gebruiker verwijderen kan met deluser. Het aanroepen van adduser kan door als parameter de naam van de nieuwe gebruiker mee te geven. Stel de nieuwe gebruiker is kees: adduser kees De gebruiker wordt toegevoegd in /etc/passwd. Je zou een gebruiker ook kunnen toevoegen door dit bestand handmatig aan te passen.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte