web2 logo

Artikel Links Notities

Geheugen informatie opvragen

De eenvoudigtse manier op informatie over het geugen op te vragen is de opdracht free: free Mogelijke uitvoer: total used free shared buff/cache available Mem: 32783016 9378560 6069680 850064 17334776 22170652 Swap: 1003516 256 003260 Je kunt parameters gebruiken om de uitvoer leesbaarder te maken:

-b
uitvoer in bytes
-k
uitvoer in kilobytes
-m
uitvoer in megabytes
-g
uitvoer in gigabytes

Voorbeeld: free -g Mogelijke uitvoer: total used free shared buff/cache available Mem: 31 8 5 0 16 21 Swap: 0 0 0

Alternative manieren om geheugen informatie op te vragen

Er zijn nog meer opdrachten die o.a. geheugen informatie laten zien: cat /proc/meminfo |grep MemTotal Mogelijke uitvoer: MemTotal: 32783016 kB Zowel top als htop geven ook geheugen informatie:

htop

Ook met vmstat is geheugen informatie op te vragen: vmstat -s Mogelijke uitvoer: 32783016 K total memory 9439944 K used memory 11886292 K active memory 13358004 K inactive memory 5998152 K free memory 1458552 K buffer memory 15886368 K swap cache 1003516 K total swap 256 K used swap 1003260 K free swap 13488001 non-nice user cpu ticks 57726 nice user cpu ticks 2631240 system cpu ticks 232752795 idle cpu ticks 110543 IO-wait cpu ticks 0 IRQ cpu ticks 91819 softirq cpu ticks 0 stolen cpu ticks 5587889 pages paged in 76714149 pages paged out 5 pages swapped in 8 pages swapped out 972258806 interrupts 1900825801 CPU context switches 1589863912 boot time 276672 forks

naar boven

term zoeken

Notitieruimte