web2 logo

Artikel Links Notities

Het hele alfabet aanmaken

Als je snel mappen wilt aanmaken voor elke letter in het alfabet, dan kan dat zo: mkdir {a..z} Als je snel bestanden wilt aanmaken voor elke letter in het alfabet (in dit voorbeeld met de extensie php), dan kan dat zo: touch {a..z}.php Als je dit liever via een script doet met een for loop: #!/bin/bash for letter in {a..z} do touch "$letter"".php" done Als je mappen wilt aanmaken voor elke letter in het alfabet en meteen in elke map hetzelfde bestand wil zetten, dan kan dat zo: #!/bin/bash for letter in {a..z} do mkdir "$letter" cp index.html "$letter/" done In dit geval wordt het bestand index.html dan gekopieerd naar alle nieuwe mappen.

bestanden of mappen aanmaken met cijfers met een interval

Als je bestanden of mappen wilt aanmaken met stappen van bijvoorbeeld 10, dan kan dat zo: touch {0..100..10}.php Nu worden de bestanden 0.php, 10.php, 20.php etc. aangemaakt tot en met 100.php.

Een bestand kopieren naar alle letters van het alfabet

Een bestand kopieren naar alle letters van het alfabet kan ook: for letter in {a..z}; do cp index.html "$letter".php; done in dit geval wordt index.html gekopieerd naar a.php, b.php, c.php etc.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte