web2 logo

Artikel Links Notities

Het verschil tussen apt en apt-get

Voor het installeren van programma's en het updaten van programma's is er naast apt-get ook apt gekomen. Apt is een vereenvoudige en gebruiksvriendelijker versie van apt-get en apt-cache. Apt bevat de meest gebruikte opties va apt-get en apt-cache. De gebruiksvriendelijkheid van apt zit hem onder andere in het tonen van een voortgangsbalk bij het installeren of bijwerken van programma's. Veel commando's voor apt zijn gelijk aan die van apt-get, maar apt is niet backwards compatible met apt-get, dus sommige opties kunnen verschillen.

Overzicht van apt commando's

apt install
(apt-get install) installeert een programma
apt remove
(apt-get remove) verwijdert een programma
apt purge
(apt-get purge) verwijdert een programma inclusief de configuratie
apt update
(apt-get update) ververst de repositorie index
apt upgrade
(apt-get upgrade) download en installeert nieuwe versies van geinstalleerde programma's
apt autoremove
(apt-get autoremove) verwijdert overbodige programma's
apt full-upgrade
(apt-get dist-upgrade) update je systeem naar een nieuwe release van de distributie
apt search
(apt-cache search) zoekt naar een programma
apt show
(apt-cache show) toont programma details
apt list
toont programma's met status (geinstalleerd, updateable, etc)
apt edit-sources
de sources list bewerken

naar boven

term zoeken

Notitieruimte