web2 logo

Artikel Links Notities

IP-adres opvragen of vernieuwen

Je computer heeft een intern IP-adres waarmee je binnen je netwerk beschikbaar bent en een extern IP-adres waarmee je via het internet beschikbaar bent.

Nieuw intern IP-adres verkrijgen via DHCP

Met behulp van dhclient kun je een nieuw intern IP-adres krijgen, dat moet als root: sudo dhclient -r om je oude IP-adres te verlaten en: sudo dhclient om een nieuw IP-adres te krijgen.

Externe IP-adres opvragen via de opdrachtregel

dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

Interne IP-adres opvragen met ifconfig

Met de ifconfig opdracht kan je onder andere je interne IP-adres opvragen. Als de opdracht 'ifconfig' niet gevonden wordt, dan kan je deze installeren, afhankelijk vam je systeem kan dit bijvoorbeeld met: sudo apt install net-tools ifconfig # ingekorte uitvoer: enp5s0: flags=4163 mtu 1500 inet 192.168.1.155 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 inet6 fd42:2e31:8fac:0:3546:4c29:af31:b22d prefixlen 64 scopeid 0x0 Je kan de uitvoer ook beperken tot een bepaalde interface: ifconfig enp5s0 De uitvoer meteen al beperken kan met: ifconfig | sed -En 's/127.0.0.1//;s/.*inet (addr:)?(([0-9]*\.){3}[0-9]*).*/\2/p' Je kunt hiervoor een alias aanmaken: alias mijnip="ifconfig | sed -En 's/127.0.0.1//;s/.*inet (addr:)?(([0-9]*\.){3}[0-9]*).*/\2/p'"

Interne IP-adres opvragen met ip addr

Met ip addr krijg je onder andere je interne ip-adres. ip addr # mogelijke uitvoer (ingekort): 2: enp5s0: mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 74:d4:35:e9:da:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.155/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp5s0 valid_lft 61240sec preferred_lft 61240sec

Interne IP-adres opvragen met hostname -I

een eenvoudige methode om je interne IP-adres op te vargen is hostname -I: hostname -I # mogelijke uitvoer: 192.168.1.155 192.168.122.1 10.189.243.173 fd42:2e31:8fac:0:3546:4c29:af31:b22d fd42:2e31:8fac:0:985d:4409:480c:9f85

naar boven

term zoeken

Notitieruimte