web2 logo

Artikel Links Notities

Lijst met geinstalleerde programma's maken

Zowel met dpkg als met apt kan je een lijst oproepen met geinstalleerde programma's. Deze lijst kun je doorsturen naar een tekstbestand.

dpkg

Er zijn verschillende manieren om deze lijst op te vragen en door te sturen naar een tekstbestand, in dit geval programmas.txt: dpkg -l > programmas.txt Met dpkg-query: dpkg-query -l > programmas.txt Met get-selections: dpkg --get-selections | grep -v deinstall > programmas.txt

apt

Met apt-cache: apt-cache pkgnames > programmas.txt Met list: apt list --installed > programmas.txt

Informatie over een enkel programma opvragen

Met apt informatie over het programma Gimp opvragen: apt show gimp Met dpkg informatie over het programma Gimp opvragen: dpkg -s gimp

naar boven

term zoeken

Notitieruimte