web2 logo

Artikel Links Notities

Het Linux Boot Process

Het Linux Boot Process bestaat uit 6 stages.

Boot Stage 1

BIOS Checks: Wanneer een computer wordt gestart, dan krijgt eerst de BIOS de controle over de computer. De BIOS checkt de hardware en geeft een foutmelding als er iets mis is met bijvoorbeeld het toetsenbord. De BIOS laadt dan de inhoud van het MBR (Master Boot Record) en draagt het opstartprocess daaraan over. Bij de nieuwere UEFI BIOSsen is dit wat gecompliceerder, dan worden er ook handtekeningen van de software gecontroleerd, als deze handtekening niet klopt, dan kan er niet worden gestart.

Boot Stage 2

First stage boot loader: De first stage Boot Loader (Master Boot Record) heeft als functie het laden van de second stage boot loader.

Boot Stage 3

Second stage boot loader: De second stage boot loader (meestal GRUB) laadt de kernel in het geheugen, die dan zelf noodzakelijke modules laadt en de root partitie als read-only mount. De gebruiker krijgt nu een menu te zien waaruit een operating systeem en of kernel gekozen kan worden die geboot moet worden.

Boot Stage 4

INIT Program: De Linux operating system kernel draagt nu de controle van het boot process over aan het /sbin/init programma. Het /sbin/init programma coordineert de rest van het boot process en configureert het systeem voor de gebruiker.

Boot Stage 5

User Environment Setup: Het init programma laadt alle services en user-space tools, en mount alle partities die staan in /etc/fstab. Wanneer het init commando start, wordt het de parent of grandparent van alle processen die automatisch starten op het systeem. Het begint met het runnen van het /etc/rc.d/rc.sysinit script, die stelt het environment PATH in, start de SWAP, checkt de bestandssystemen en voert alle andere stappen uit die nodig zijn voor het initialiseren van het systeem. Het init commando voert dan het /etc/inittab script uit, wat beschrijft hoe het systeem ingesteld moet worden voor elk SysV init runlevel. Het init programma start alle achtergrond processen uit de desbetreffende rc directory voor het runlevel gespecificeert als de default in /etc/inittab. De rc directories zijn genummerd overeenkomstig de bijbehorende runlevels. Default is run level 5 gedefinieerd in /etc/inittab.

Boot Stage 6

Login Screen: De gebruiker krijgt nu een scherm om in te loggen op het systeem.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte