web2 logo

Artikel Links Notities

Linux mappen structuur

~
Homedirectory
/
De rootmap van een Linuxsysteem.
/bin
Directory met uitvoerbare programma's die nodig zijn voor het systeem.
/boot
De directory /boot is van belang voor de systeemstart. Hierin bevinden zich de bootloader en de kernel.
/dev
Directory waarin voor alle elementen en randapparaten van een computer een virtueel bestand beschikbaar is, zodat er een punt is waar de apparatuur kan worden aangesproken. Zo is /dev/fd0 het eerste diskettestation.
/dev/null
Dit is een virtueel device dat niets anders doet dan geen reactie geven. Het doel ervan is om uitvoer van een programma weg te gooien. De term wordt ook wel eens gebruikt om geestig aan te geven dat iets wordt weggegooid of niet wordt gebruikt.
/etc
Directory waarin de configuratiebestanden van het systeem worden bewaard.
/etc/init.d
In deze map bevindt zich een aantal scripts die worden uitgevoerd tijdens het opstarten van Linux.
/etc/X11
Configuratie X Window System
/home
Directory waarin een persoonlijke map voor iedere gebruiker kan worden aangemaakt voor persoonlijke bestanden en configuratiebestanden.
/home/kees
De home-directory van gebruiker Kees.
/lib
Shared libraries: deze zijn nodig om het systeem te starten. Ze bevatten onder andere de kernelmodules voor de hardware.
/lib64
64 bit Shared libraries: deze zijn nodig om het systeem te starten. Ze bevatten onder andere de kernelmodules voor de hardware.
/media
Mountpunten verwijderbare media
/mnt
Hier worden andere bestandssystemen tijdelijk aangekoppeld (gemount).
/opt
Bevat 'optionele software' zoals Office en dergelijke.
/proc
Bevat zeer veel informatie over de instellingen van de kernel, hardware en geheugenadressen.
/root
De homedirectory van de gebruiker root.
/sbin
Uitvoerbare bestanden die nodig zijn tijdens het opstarten.
/tmp
Tijdelijke bestanden
/usr
Bevat uitvoerbare bestanden en libraries voor de gebruikers. (Tweede hiërarchie)
/usr/bin
Programma's
/usr/games
Spelletjes
/usr/include
Headers voor de C-compiler
/usr/lib
Bibliotheken
/usr/lib64
64-bit bibliotheken
/usr/local
Derde hiërarchie
/usr/sbin
Systeemprogramma's
/usr/share
Applicatiegegevens
/usr/x11r6
X Window System
/var
Directory waarin allerhande variabele informatie kan worden opgeslagen, zoals de logbestanden van het systeem.
/var/cache
Cachebestanden
/var/mail
Mailboxen gebruikers
/var/log
Logbestanden
/var/run
Data actieve programma's
/var/spool
Wachtrijbestanden

naar boven

term zoeken

Notitieruimte