web2 logo

Open poorten opvragen

Een poort is een adresseerbare netwerklocatie die ervoor zorgt dat dataverkeer naar de juiste applicatie wordt doorgestuurd. Er zijn 3 soorten poortnummers:
0-1023 systeempoorten System Ports
1024-49151 gereserveerde poorten User Ports
49152-65535 vrij te gebruiken poorten Private Ports
In Linux zijn verschillende commando's beschikbaar om de open poorten op te sporen.

nmap

Voor TCP verbindingen:
sudo nmap -sT -O localhost Voor UDP verbindingen:
sudo nmap -sU -O localhost

netstat

Zowel UDP als TCP met netstat:
netstat -lntu Als je de PID en de programmanaam erbij wilt:
netstat -lntup De parameters hebben de volgende betekenis:
-l alleen luisterende sockets
-n geeft poortnummers
-t tcp poorten
-u udp poorten
-p PID en programmanaam erbij

ss

Zowel UDP als TCP met ss:
ss -lntu Dit kan nog wat vriendelijker met:
ss -tulnp --no-header | awk '{print($1, $5, $7)}'

lsof

Alle open poorten met lsof:
lsof -i

Een lijst met poorten en applicaties opvragen

In /etc/services is te lezen welke poorten bij welke applicaties in gebruik zijn:
cat /etc/services | less

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ linux ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.