web2 logo

PDFs bewerken met pdftk

Het programma pdftk is een handige tool om PDFs te bewerken.

Het installeren van pdftk

op Debian (als root): apt-get install pdftk op Ubuntu: sudo apt-get install pdftk

PDFs samenvoegen

Meerdere PDFs samenvoegen als een nieuwe PDF: pdftk scan1.pdf scan2.pdf cat output samen.pdf of (met gebruik van handles): pdftk A=scan1.pdf B=scan2.pdf cat A B output samen.pdf of (met gebruik van wildcards): pdftk *.pdf cat output samengevoegde.pdf

PDFs gesorteerd samenvoegen

pdftk A=even.pdf B=oneven.pdf shuffle A B output samen.pdf of als oneven.pdf in omgekeerde volorde is: pdftk A=even.pdf B=oneven.pdf shuffle A Bend-1 output samen.pdf

Pagina verwijderen

Pagina 13 uit doc1.pdf verwijderen om doc2.pdf te maken: pdftk doc1.pdf cat 1-12 14-end output doc2.pdf of: pdftk A=doc1.pdf cat A1-12 A14-end output doc2.pdf

Een PDF decomprimeren

Een PDF decomprimeren om deze in een editor te kunnen bewerken pdftk doc.pdf output doc.unc.pdf uncompress

Een PDF splitsen in afzonderlijke pagina's

Een PDF splitsen in afzonderlijke pagina's en de data plaatsen in doc_data.txt: pdftk document.pdf burst

Alle pdf bestanden in een map samenvoegen

Alle pdf bestanden in een map samenvoegen tot 1 pdf met de naam van de map. Vervang wel eerst eventuele spaties in de naam van de map. pdftk *.pdf cat output "$(basename $(pwd)).pdf"

Alle mogelijkheden zien van pdftk

pdftk –-help De website: pdftk.com

naar boven

term zoeken