web2 logo

PDFs bewerken met pdftk

Het programma pdftk is een handige tool om PDFs te bewerken.

Het installeren van pdftk

op Debian (als root): apt-get install pdftk
op Ubuntu: sudo apt-get install pdftk

Meerdere PDFs samenvoegen als een nieuwe PDF

pdftk scan1.pdf scan2.pdf cat output samen.pdf
of (met gebruik van handles):
pdftk A=scan1.pdf B=scan2.pdf cat A B output samen.pdf
of (met gebruik van wildcards):
pdftk *.pdf cat output samengevoegde.pdf

PDFs gesorteerd samenvoegen

pdftk A=even.pdf B=oneven.pdf shuffle A B output samen.pdf
of als oneven.pdf in omgekeerde volorde is:
pdftk A=even.pdf B=oneven.pdf shuffle A Bend-1 output samen.pdf

Pagina 13 uit doc1.pdf verwijderen om doc2.pdf te maken

pdftk doc1.pdf cat 1-12 14-end output doc2.pdf
of:
pdftk A=doc1.pdf cat A1-12 A14-end output doc2.pdf

Een PDF decomprimeren om deze in een editor te kunnen bewerken

pdftk doc.pdf output doc.unc.pdf uncompress

Een PDF splitsen in afzonderlijke pagina's en de data plaatsen in doc_data.txt

pdftk document.pdf burst

Alle pdf bestanden in een map samenvoegen tot 1 pdf met de naam van de map

Vervang wel eerst eventuele spaties in de naam van de map.
pdftk *.pdf cat output "$(basename $(pwd)).pdf"

Alle mogelijkheden zien van pdftk

pdftk –-help
De website: pdftk.com

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ linux ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.