web2 logo

Artikel Links Notities

Schijfgebruik opvragen

Soms raken je schijven vol en wil je weten wat al die schijfruimte in beslag neemt. Met du kan je het schijfgebruik opvragen, als je er wat parameters aan toe voegt, wordt de uitvoer duidelijker: du -hsc ./* | sort -hr De parameter h wordt gebruikt voor human readable De parameter s wordt gebruikt voor alleen totalen De parameter c wordt gebruikt voor een totaaltelling van alles De parameter r wordt gebruikt voor reverse om te sorteren met de grootste totalen eerst Met df kan je ook het schijfgebruik opvragen: df -t ext4 -m De parameter t wordt gebruikt om alleen een bepaald bestandsysteem te laten zien De parameter m wordt gebruikt om de vrije schijfruimte in megabytes weer te geven Een ander middel om het schijfgebruik te bekijken is (NCurses Disk Usage): ncdu Je kan ook tree gebruiken om het schijfgebruik op te vragen: tree --du -ha De parameter du wordt gebruikt voor het weergeven van de grootte van de inhoud De parameter h wordt gebruikt om de grootte in een eenvoudig leesbaar formaat weer te geven De parameter a wordt gebruikt om ook verborgen bestanden weer te geven

Schijfgebruik via tree als XML

De uitvoer van tree kan ook als XML met de parameter X: tree --du -haX > tree.xml

Schijfgebruik via tree als JSON

De uitvoer van tree kan ook als JSON met de parameter J: tree --du -haJ > tree.json

naar boven

term zoeken

Notitieruimte