web2 logo

Schijfgebruik opvragen

Soms raken je schijven vol en wil je weten wat al die schijfruimte in beslag neemt. Met du kan je het schijfgebruik opvragen, als je er wat parameters aan toe voegt, wordt de uitvoer duidelijker:
du -hsc ./* | sort -hr De parameter h wordt gebruikt voor human readable
De parameter s wordt gebruikt voor alleen totalen
De parameter c wordt gebruikt voor een totaaltelling van alles
De parameter r wordt gebruikt voor reverse om te sorteren met de grootste totalen eerst

Een ander middel om het schijfgebruik te bekijken is ncdu (NCurses Disk Usage):
ncdu

Je kan ook tree gebruiken om het schijfgebruik op te vragen:
tree --du -ha De parameter du wordt gebruikt voor het weergeven van de grootte van de inhoud
De parameter h wordt gebruikt om de grootte in een eenvoudig leesbaar formaat weer te geven
De parameter a wordt gebruikt om ook verborgen bestanden weer te geven

Schijfgebruik via tree als XML

De uitvoer van tree kan ook als XML met de parameter X:
tree --du -haX > tree.xml

Schijfgebruik via tree als JSON

De uitvoer van tree kan ook als JSON met de parameter J:
tree --du -haJ > tree.json

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ linux ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.