web2 logo

Artikel Links Notities

Sneltoets om het scherm van een terminal leeg te maken

Het scherm van een terminal leeg maken kan met het commando clear Het scherm kan ook leegemaakt worden met de toetscombinatie Ctrl+L : de controltoets samen met de L-toets (de L van leegmaken).

naar boven

term zoeken

Notitieruimte