web2 logo

Artikel Links Notities

sticky bit gebruiken om bestanden in een openbare map te beschermen tegen verwijderen of hernoemen

Met sticky bit kan je de rechten op mappen en bestanden beperken. Als je een map gedeeld hebt met andere gebruikers, maar je wilt niet dat die gebruikers bestanden kunnen verwijderen of hernoemen, dan kan je de sticky bit aanzetten om dit te voorkomen. De rechten van de gebruikers worden daarmee ingeperkt. Alleen de eigenaar en de root gebruiker hebben dan nog wel alle rechten. Gebruikers kunnen dan nog wel bestanden toevoegen. Het toepassen van de sticky bit is eenvoudig, hiervoor wordt de t vlag gebruikt met chmod: Een map beschermen: chmod +t mijn-openbare-map De bescherming weer verwijderen: chmod -t mijn-openbare-map Een voorbeeld, eerst een map aanmaken, deze map openbaar maken, sticky bit toevoegen, via ls zien dat de t is toegevoegd en daarna de sticky bit weer verwijderen: $ mkdir mijn-openbare-map $ chmod 777 mijn-openbare-map/ $ chmod +t mijn-openbare-map/ $ ls -ltr drwxrwxrwt 2 kees kees 4096 apr 22 08:29 mijn-openbare-map $ chmod -t mijn-openbare-map/ $ ls -ltr drwxrwxrwx 2 kees kees 4096 apr 22 08:29 mijn-openbare-map

naar boven

term zoeken

Notitieruimte