web2 logo

Sudo instellen voor een gebruiker

sudo instellen voor een gebruiker

In Linux is de gebruiker root de gebruiker die alles kan en mag. Soms wil je als 'gewone' gebruiker een opdracht uitvoeren waarvoor je als 'gewone' gebruiker geen rechten hebt, die opdracht moet je dan als 'root' uitvoeren. De opdracht sudo kan door gebruikers die hiervoor de rechten hebben gebruikt worden om opdrachten uit te voeren als root. Dit is veiliger dan inloggen als root om opdrachten uit te voeren. Met sudo kun je niet (meer) vergeten dat je als root gebruiker opdrachten uit aan het voeren bent omdat je voor elke opdracht sudo moet intypen, iets wat je voor 'normale' opdrachten niet doet, waardoor je die 'normale' opdrachten automatisch weer zonder root-rechten uitvoert. Als je een opdracht via sudo hebt uitgevoerd, dan kun je korte tijd (de 'grace period') nog andere sudo opdrachten uitvoeren zonder steeds je wachtwoord te hoeven invoeren. Als die korte tijd voorbij is, dan wordt er bij een volgende sudo-opdracht weer om je wachtwoord gevraagd. Je kan een gebruiker sudo rechten geven door deze toe te voegen aan de 'sudo' groep. De gebruiker kan vanaf dan opdrachten uitvoeren als root via sudo en zichzelf daarbij authenticeren met het eigen wachtwoord. Voorbeeld: # gebruiker 'kees' toevoegen aan de sudo groep: usermod -aG sudo kees # de -a staat voor append en de -G staat voor groep # -aG staat dus voor toevoegen aan groep Controleren of een gebruiker sudo rechten heeft: sudo whoami # je moet dan krijgen: root Als je iets anders krijgt, dan heb je geen sudo rechten.

naar boven

term zoeken