web2 logo

Vim configureren via .vimrc

Het (verborgen) bestand .vimrc kun je gebruiken om Vim in te stellen naar je eigen wensen. Een commentaarregel in .vimrc begint met een dubbel aanhalingsteken. Enige basisinstellingen: " Bestandsoortdetectie aanzetten filetype on " Plugins voor de gedetecteerde bestandsoort aanzetten filetype plugin on " Een inspring bestand laden voor de gedetecteerde bestandsoort filetype indent on " toestaan dat meer als één gewijzigd bestand openstaat: set hidden

Syntax highlighting aanzetten

syntax on

Regelnummers tonen aan de linkerkant

set numbers

Tabs en spaties instellen

" Shift width op 4 spaties instellen set shiftwidth=4 " Tab width op 4 kolommen instellen set tabstop=4 " Spaties gebruiken ipv tabs set expandtab " Nieuwe regels laten beginnen met dezelfde inspringing als de vorige regel set autoindent " Aantal spaties invoegen gelijk aan tabstop als tab wordt gebruikt set smarttab Regelafbreking kan je aan- of uitzetten, afhankelijk van je voorkeur: " Het afbreken van lange regels uitzetten set nowrap " Het afbreken van lange regels aanzetten set wrap " Voorkom regelafbreking in het midden van een woord. set linebreak " Het minimum aantal regels zichtbaar boven en onder de cursor set scrolloff=1 " Het minimum aantal kolommen zichtbaar links en rechts van de cursor set sidescrolloff=5

Zoeken

" Bij zoeken al meteen beginnen met highlighten ook al heb je nog niet op Enter gedrukt set incsearch " Hoofdletter ongevoelig zoeken set ignorecase " Wel hoofdlettergevoelig zoeken als je hoofdleeters ingeeft als zoekterm set smartcase " Toon gedeeltelijke opdracht die je typt op de laatste regel set showcmd " Toon de modus op de laatste regel set showmode " Toon gevonden woorden tijdens het zoeken set showmatch " Gebruik highlighten bij het zoeken set hlsearch

Bash nadoen

Automatisch aanvullen van bestandsnamen zoals in Bash: " Automatisch aanvullen via de tabtoets set wildmenu " Het automatisch aanvullen via wildmenu zich laten gedragen zoals in Bash set wildmode=list:longest " Sommige bestandssoorten uitsluiten omdat je die toch niet via vim bewerkt set wildignore=*.docx,*.jpg,*.png,*.gif,*.pdf,*.pyc,*.exe,*.flv,*.img,*.xlsx

Sneltoetsen instellen in vim

Het instellen van sneltoetsen volgt dit patroon: map_modus wat_je_typt wat_wordt_uitgevoerd Meest gebruikte map modi in Vim: nnoremap - Sneltoetsen instellen voor normal modus. inoremap - Sneltoetsen instellen voor insert modus. vnoremap - Sneltoetsen instellen voor visual modus. Functietoets F5 gebruiken om een Python script uit te voeren vanuit Vim: " :w slaat het script op " <CR> (carriage return) is het indrukken van de Enter toets " !clear maakt het scherm schoon (bash opdracht) " !python3 % voert het huidige bestand uit met Python nnoremap <f5> :w <CR>:!clear <CR>:!python3 % <CR> Functietoets F12 gebruiken om een Python shebang regel te typen: inoremap <F12> #!/usr/bin/env python3 Je kan vensters splitsen met :split (horizontaal) of :vsplit (verticaal). Eenvoudiger navigeren kan met CTRL+j, CTRL+k, CTRL+h of CTRL+l: nnoremap <c-j> <c-w>j nnoremap <c-k> <c-w>k nnoremap <c-h> <c-w>h nnoremap <c-l> <c-w>l Gesplitste vensters groter of kleiner maken met Ctrl+UP, Ctrl+DOWN, Ctrl+LEFT of Ctrl+RIGHT: noremap <c-up> <c-w>+ noremap <c-down> <c-w>- noremap <c-left> <c-w>> noremap <c-right> <c-w><

Vragen om opslaan bij afsluiten

Als je een bestand aanpast zonder het op te slaan, dan kun je met de confirm optie een dialoog krijgen om te vragen of het bestand alsnog moet worden opgeslagen set confirm Bij het afsluiten krijg je dan bijvoorbeeld: :q veranderingen opslaan in "probeersel.py"? [J]a, (N)ee, (A)nnuleren:

Modelines

Modelines zijn regels die aan een tekst bestand kunnen worden toegevoegd om vim te vertellen hoe zich te gedragen. Hiermee wordt de werking van vim aangepast. Dit kan door kwaadwillenden misbruikt worden en daarom wordt het meestal uitgezet. vaak staat het standaard al uit, maar om er zeker van te zijn dat het echt uitstaat, kan je één van de volgende regels opnemen in je ~/.vimrc (allebei mag ook, dat kan geen kwaad): " het aantal modelines dat uitgevoerd wordt op 0 zetten: set modelines=0 " modelines helemaal uitzetten: set nomodeline

naar boven

term zoeken