web2 logo

Wachtwoord genereren

Er zijn verschillende manieren om (sterke) wachtwoorden te genereren.

Perl

Om met Perl via een opdrachtprompt een wachtwoord te generen kun je het volgende gebruiken:
perl -e '@r=(a..z,A..Z,0..9);$p.=$r[int(rand(@r))],$i++while($i<12);print"$p\n"'
Je krijgt dan een willekeurig wachtwoord met hoofdletters, kleine letters en cijfers. Het aantal tekens in het wachtwoord wordt bepaald door het gedeelte:
while($i<12)
Die 12 kun je aanpassen om een korter of een langer wachtwoord te krijgen.
Voorbeeld van een wachtwoord:
NvyzyDcqT8KD
(Ververs de pagina voor een nieuw voorbeeld).

OpenSSL

Het getal 16 in het onderstaande voorbeeld geeft het aantal karakters aan dat gegenereerd wordt.
openssl rand -base64 16

/dev/urandom

Ook hier geeft het getal 16 weer het aantal karakters aan.
< /dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9 | head -c16; echo

pwgen

Als pwgen is geinstalleerd, kun je daarmee ook wachtwoorden genereren. In het onderstaande voorbeeld is 16 het aantal karakters in het wachtwoord en 8 is het aantal wachtwoorden dat wordt gegenereerd.
pwgen 16 8 -cnyB

gpg

Ook met gpg kun je wachtwoorden genereren. Het getal 16 geeft ook hier weer het aantal karakters aan.
gpg --gen-random --armor 1 16

makepasswd

Als makepasswd is geinstalleerd, kun je daarmee ook wachtwoorden genereren.
Standaard geeft makepasswd een wachtwoord van 10 karakters:
makepasswd
Je kunt een ander aantal karakters opgeven met de --char optie:
makepasswd --char 20
Als je meerdere wachtwoorden ineens wilt kan dat met de --count optie:
makepasswd --char 20 --count 3

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ linux ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.