web2 logo

Artikel Links Notities

Wachtwoord genereren

Er zijn verschillende manieren om (sterke) wachtwoorden te genereren.

Perl

Om met Perl via een opdrachtprompt een wachtwoord te generen kun je het volgende gebruiken: perl -e '@r=(a..z,A..Z,0..9);$p.=$r[int(rand(@r))],$i++while($i<12);print"$p\n"' Je krijgt dan een willekeurig wachtwoord met hoofdletters, kleine letters en cijfers. Het aantal tekens in het wachtwoord wordt bepaald door het gedeelte: while($i<12) Die 12 kun je aanpassen om een korter of een langer wachtwoord te krijgen. Voorbeeld van een wachtwoord: aD3al7Znli5w (Ververs de pagina voor een nieuw voorbeeld).

OpenSSL

Het getal 16 in het onderstaande voorbeeld geeft het aantal karakters aan dat gegenereerd wordt. openssl rand -base64 16

/dev/urandom

Ook hier geeft het getal 16 weer het aantal karakters aan. < /dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9 | head -c16; echo

pwgen

Als pwgen is geinstalleerd, kun je daarmee ook wachtwoorden genereren. In het onderstaande voorbeeld is 16 het aantal karakters in het wachtwoord en 8 is het aantal wachtwoorden dat wordt gegenereerd. pwgen 16 8 -cnyB

gpg

Ook met gpg kun je wachtwoorden genereren. Het getal 16 geeft ook hier weer het aantal karakters aan. gpg --gen-random --armor 1 16

makepasswd

Als makepasswd is geinstalleerd, kun je daarmee ook wachtwoorden genereren. Standaard geeft makepasswd een wachtwoord van 10 karakters: makepasswd Je kunt een ander aantal karakters opgeven met de --char optie: makepasswd --char 20 Als je meerdere wachtwoorden ineens wilt kan dat met de --count optie: makepasswd --char 20 --count 3

naar boven

term zoeken

Notitieruimte