web2 logo

Artikel Links Notities

Welke bestanden zijn vandaag aangepast

Om een lijst met bestanden te krijgen die vandaag zijn aangepast in een directory inclusief de bestanden in de subdirectories, kan je find gebruiken. Voorbeeld: # Bestanden die vandaag zijn aangepast: find . -mtime 0 # Bestanden die minder als 10 dagen geleden zijn aangepast: find . -mtime -10 # Bestanden die meer als 10 dagen geleden zijn aangepast: find . -mtime +10 Dit geeft de bestanden die in de aangegeven periode zijn aangepast in de huidige directory en alle onderliggende subdirectories.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte