web2 logo

Artikel Links Notities

String omzetten in een array met explode

Je kunt een string omzetten in een array met explode: $maanden = "januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december"; $maand = explode(", ",$maanden); echo $maand[0]; // januari echo $maand[1]; // februari

naar boven

term zoeken

Notitieruimte