web2 logo

Artikel Links Notities

Bestanden via php kopieren, wissen of hernoemen

Het kopieren, wissen of hernoemen van bestanden is iets wat je meestal via de filemanager van je operatingsysteem doet. Het kan echter ook via php gedaan worden. Het is verstandig om bij deze bestandsbewerkingen steeds eerst te controleren of de bron en het doel al bestaan om php waarschuwingen en het per ongeluk overschrijven van een bestand te voorkomen. De bestandsnamen mogen ook een pad bevatten. Indien geen pad wordt meegegeven, is het pad gelijk aan het pad van het uitvoerende php-script.

Het kopieren van een bestand

copy($oudenaam, $nieuwenaam) Kopieert het bestand $oudenaam naar het bestand $nieuwenaam. De functie geeft TRUE terug als het gelukt is. Voorbeeld: bestand kopieren $naam1 = 'mijnbestand.txt'; $naam2 = 'mijnbestand2.txt'; if (file_exists($naam1)) { if(!file_exists($naam2)) { $gelukt = copy($naam1, $naam2); if ($gelukt) { echo '<p>Bestand is gekopieerd.</p>'; } } }

Het wissen van een bestand

unlink ($naam) Wist het bestand $naam. De functie geeft TRUE terug als het is gelukt. Voorbeeld: bestand wissen $naam = 'wismij.txt' ; if (file_exists($naam)) { $gelukt = unlink($naam); if ($gelukt) { echo '<p>Bestand is gewist.</p>'; } }

Het hernoemen van een bestand

rename($oudenaam, $nieuwenaam) Hernoemt $oudenaam naar $nieuwenaam. De functie geeft TRUE terug als het is gelukt. Voorbeeld: bestand hernoemen $naam1 = 'mijnbestand2.txt'; $naam2 = 'mijnbestand_nieuw.txt' ; if (file_exists($naam1)) { $gelukt = rename($naam1, $naam2); if ($gelukt) { echo '<p>Bestand is hernoemd.</p>'; } }

naar boven

term zoeken

Notitieruimte