web2 logo

Een redirect voor een verplaatste pagina maken

Soms is het nodig om een pagina te verplaatsen naar een andere locatie op het web. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt op een manier die voor zoekmachines begrijpelijk is kun je een PHP redirect gebruiken:
<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.nieuwe-website.nl/nieuwepagina.php");
?>
Er zijn hierbij 2 aandachtspunten. De eerste is dat "header" geheel in kleine letters moet staan ( voor PHP 6 en hoger ) en de tweede is dat er niets voor of boven de header regels mag staan, deze moeten dus absoluut als eerste op de pagina staan, anders krijg je de melding "headers already sent" en zal de redirect niet werken.

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ php ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.