web2 logo

Artikel Links Notities

Foutmeldingen laten zien

Tijdens het ontwikkelen van een PHP-script kan het handig zijn om de foutmeldingen te laten zien. Dit kan door het script te laten beginnen met: <?php ini_set('display_errors', 'On'); error_reporting(E_ALL); ?> Er zijn 4 soorten foutmeldingen mogelijk:

Parse error
Een fout in de syntax van het PHP-script
Notice
Geeft iets aan wat misschien fout is in het PHP-script
Warning
Fout, maar het PHP-scipt wordt wel uitgevoerd
Fatal error
Fout die het PHP-script stopt

naar boven

term zoeken

Notitieruimte