web2 logo

Artikel Links Notities

Laatste wijzigingsdatum van een bestand

Er is een functie om de laatste wijzigingsdatum van een bestand op te vragen in PHP, deze geeft de datum als getal in de vorm van een Unix Timestamp. Gebruik: filemtime($bestandsnaam) $bestandsnaam = 'index.php'; if (file_exists($bestandsnaam)) { $wijzigingsdatum = filemtime($bestandsnaam); echo "$bestandsnaam is voor het laatst gewijzigd op: $wijzigingsdatum, dit is: " . date ("d F Y H:i:s.", $wijzigingsdatum); } // resultaat: index.php is voor het laatst gewijzigd op: 1615723952, dit is: 14 March 2021 13:12:32.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte