web2 logo

Artikel Links Notities

PHP for loops

PHP for loops voeren een blok code een bepaald aantal malen uit. De for loop wordt gebruikt als je van te voren weet hoe vaak een blok code uitgevoierd moet worden. Gebruik: for (start-de-teller; test-de-teller; verhoog-de-teller) { uit te voeren code; } Parameters: start-de-teller: de beginwaarde van de teller instellen. test-de-teller: Vergelijk de teller met de eindwaarde. Indien de teller niet meer aan de vergelijking voldoet eindigt de for loop. verhoog-de-teller: Verhoogt de tellerwaarde. Het onderstaande voorbeeld telt van 1 tot 10: <?php for ($x = 0; $x <= 10; $x++) { echo "Het nummer is: $x <br>"; } ?>

naar boven

term zoeken

Notitieruimte